Het hoofd bieden aan de scheiding en haar gevolgen

Het hoofd bieden
aan de scheiding
en haar gevolgen

Het hoofd bieden aan de scheiding
en haar gevolgen

De relatie kan op een bepaald ogenblik niet meer bevredigend zijn voor één van beide partners. Er een eind aan maken kan ingewikkeld zijn vooral wanneer er kinderen in het spel zijn. Bepaalde omstandigheden kunnen scheiden zeer moeilijk maken zoals intrafamiliaal geweld. Volgens de officiële situatie (koppel maar elk apart wonend, wettelijk of feitelijk samenwonend, gehuwd, enz.) kunnen meerdere wegen worden bewandeld voor zij die hun weg alleen willen verderzetten zonder de andere ouder. Hoewel de wet een gelijke behandeling voorziet tussen twee uit het echt gescheiden ouders, is het mogelijk dat de werkelijkheid anders is: afwezigheid van een beslissing door justitie, noodzaak om een ongelijke deling te voorzien, enz. Maar alleen de educatieve en financiële last van de kind(eren) dragen, kan in de meeste gevallen talrijke vragen en/of angsten opwerpen.

Uw rechten kennen

Volgens de huidige situatie van de ouders variëren de te overwegen oplossingen en procedures: feitelijke scheiding of echtscheiding, bemiddeling of gerechtelijke procedure.

Bij de scheiding van de ouders kunnen meerdere vragen opduiken, onder meer over:

 

Concreet is het, wanneer de ouders scheiden, belangrijk om de kwesties te regelen verbonden met de huisvesting en opvoeding van het kind, alsook met het delen van de kosten die ermee verbonden zijn.

Diensten aangeboden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het idee om een einde te maken aan het leven in gemeenschap met de andere ouder van uw kinderen kan een bron van angst en vraagstelling zijn. Om u bij deze reflectie en beslissing te helpen, kunnen meerdere diensten een psychologische en juridische ondersteuning bieden voor de ouders, kinderen en gezinnen die deze crisisperiode doormaken.

De Centres de Planning Familial (FR) zijn structuren die openstaan voor iedereen met als doel om zonder vooroordelen onthaal, informatie en begeleiding te verzekeren in alle familiale kwesties. In deze centra werken multidisciplinaire teams samengesteld uit artsen, gynaecologen, psychologen, juristen, huwelijksconsulenten, seksuologen en maatschappelijke werkers. Deze centra bieden onder meer een dienst gezinsbemiddeling.

 • Om de Centres de Planning Familial erkend door de COCOF (FR) te kennen, klikt u hier
 • Om een Centre de Planning Familial aangepast aan uw specifieke verwachtingen te kennen, afspraak op de Portal “Love Attitude”

De Centra voor Algemeen Welzijn (CAW) bieden online diensten aan voor psychologische steun en eerstelijns psychotherapie voor kinderen, jongeren en volwassenen van minder dan 25 jaar rond allerlei persoonlijke, relationele en familiale kwesties (opvoeding, familiale conflicten, rouwverwerking, angst, seksueel misbruik, familiaal geweld en echtscheiding) via individuele gesprekken of samen.

 • Voor meer info klik hier
  Triomflaan 32 – 1160 Oudergem. Uurrooster: maandag-vrijdag van 9 tot 17 uur.
  Priemstraat 19A – 1000 Brussel. Uurrooster: maandag-vrijdag van 9 tot 17 uur.
  Laerbeeklaan 101 – 1090 Jette (VUB Campus Jette, ingang via UZ Brussel polykliniek, route 777). Uurrooster: maandag-vrijdag van 9 tot 17 uur.

De Centres d’Aide en Milieu Ouvert (A.M.O.): centra voor jongeren voor onthaal, informatieverstrekking, steun, begeleiding (minder dan 18 of 22 jaar volgens het centrum): de meeste bieden aan jongeren van 0 tot 22 jaar een repertorium van informatie en relevante diensten aan, onder meer ingeval van familiale crisis.

Informatie over scheiding

Alleenstaande ouder worden

Een scheiding of echtscheiding meemaken

Informatie over alleenouderschap

Alleen instaan voor de opvoeding en financiële last van uw kind

Informatie over psychologische ondersteuning

Zorg dragen voor zichzelf en voor zijn gezin

 • De website van de Federale Overheidsdienst belgium.be geeft een overzicht van de diensten waar u hulp en steun kan krijgen ingeval van familiale problemen (relationele problemen, problemen met schulden, geweld binnen het echtpaar, mishandeling van het kind).
 • ONE produceerde een video met uitleg over de diensten bestemd voor ouders: onthaal, informatie, doorsturen en begeleiden van ouders, ouders die aan het scheiden zijn of al gescheiden zijn.
 • Het is mogelijk tips van specialisten te krijgen over de manier waarop het belang van het kind bij scheiding prioritair kan worden verzekerd dankzij de video’s beschikbaar in de Webdocs van de website Air de familles.
 • Op zijn website geeft Kind & Gezin advies en geeft de organisatie aan waar u terecht kan voor hulp bij moeilijke relaties door de nadruk te leggen op de momenten volgend op de geboorte van het kind.