Het hoofd bieden aan geweld

Het hoofd bieden
aan geweld

Het hoofd bieden aan geweld

Intrafamiliaal geweld is helaas een realiteit voor talrijke gezinnen. Na de scheiding komt er niet noodzakelijkerwijze een einde aan dit partnergeweld dat voor het overgrote deel op vrouwen wordt gepleegd. Dit geweld kan fysiek zijn, maar ook psychologisch, verbaal of seksueel. De afwezigheid van fysiek geweld betekent niet dat er geen geweldpleging is geweest!

In een situatie van geweldpleging kan men zich hulpeloos, onbegrepen en alleen voelen. Hier vindt u alle nuttige informatie over uw rechten en hulp en ondersteuning voor u en voor uw kind.

Uw rechten kennen

Opzettelijk geweld, ongeacht het feit of dit afkomstig is van een onbekende of een (ex-)partner is in de grote meerderheid van de gevallen een strafrechtelijke overtreding naar Belgisch recht. Een persoon die ermee wordt geconfronteerd heeft het recht om tegen de dader klacht in te dienen om ervoor te zorgen dat het recht geschiedt. Elk slachtoffer van opzettelijk geweld heeft het recht om:

 • Tussen te komen in de gerechtelijke procedure met als doel de geleden schade te herstellen;
 • Op de hoogte te worden gehouden en gehoord te worden in de lopende procedure over de genomen beslissingen;
 • Een schadevergoeding of een financiële steun te verkrijgen:
  • Dankzij de tussenkomst van de verzekeringen;
  • Via een burgerrechtelijke vordering;
  • Met behulp van de Commissie voor Financiële Hulp;
  • Door een beroep te doen op het Gemeenschappelijk Waarborgfonds.
 • Voor meer info zie website van de FOD Justitie

Een gewelddadige ouder ten aanzien van zijn kinderen kan uit zijn ouderlijk gezag worden ontzet (met andere woorden uit de beslissingsmacht over zijn kinderen). Het kan gaan om een gedeeltelijke of volledige ontzetting. Wanneer één van de ouders uit zijn ouderlijk gezag wordt ontzet, kan de andere worden aangesteld als provoogd van het kind inzoverre dit het belang van het kind dient.

 • Voor meer info over deze uitzonderlijke situatie klik hier,

Diensten aangeboden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden er naast de diensten die onderdak bieden aan vrouwen met kinderen meerdere diensten aangeboden voor slachtoffers van geweldpleging:


De hulp- en opvangdiensten

De hulp- en opvangdiensten zijn er om u te helpen en te ondersteunen in al uw administratieve en juridische stappen. Sommigen bieden ook een medische en psychologische steun aan voor u en uw familie.

 • La Maison de Justice de Bruxelles (FR) :
  Birminghamstraat 66B – 1080 Molenbeek.
  Tel.: 02/349.83.11.
  Fax: 02/349.83.90
  E-mail: maisondejustice.bruxelles@cfwb.be
  Uurrooster: maandag, woensdag en vrijdag: van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16.30 uur; op dinsdag en donderdag: van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 tot 18 uur.
  Zomeruur: van maandag tot vrijdag: van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur.
 • Slachtofferhulp de Brussels (NL) :
  Munthofstraat 133 – 1060 Sint-Gillis.
  Tel.: 02 486 45 15.
  E-mail: slachtofferhulp@cawbrussel.be
  Uurrooster: van maandag tot vrijdagvoormiddag op afspraak; telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 13 tot 16 uur. Met mogelijkheid tot een afspraak na de kantooruren tijdens de week.
 • De Dienst Politionele slachtofferbejegening bij geweldpleging is gratis en vertrouwelijk. Het doel bestaat erin slachtoffers van strafrechtelijke inbreuken steun te verlenen bij hun eerste stappen door basisinformatie te verschaffen, een psychologische, juridische en sociale ondersteuning en door hen door te verwijzen naar de gepaste diensten.
 • Om de dichtstbijzijnde dienst te vinden, kan u de kaart raadplegen van Sociaal Brussels
 • Om de diensten voor hulpverlening aan Nederlandstalige slachtoffers te vinden, afspraak op de website met de Centra voor algemeen welzijn (CAW)

 

 • De Dienst Slachtofferonthaal van Brussel
  Parket van de Procureur des Konings – Portalis.
  Vierarmenstraat 4 (verdieping 1) – 1000 Brussel.
  Tel.: 02/508.71.11.
  E-mail: accueildesvictimes.bruxelles@cfwb.be
 • De Dienst Slachtofferhulp biedt juridische hulp aan voor slachtoffers van gewelddaden
  Kolenmarkt 33 – 1000 Brussel. Tel.: 02/279 77 37 (7d/7 – 24uur/24)
 • Het Bureau voor Juridische Bijstand Brussel
  Regentschapsstraat 63 – 1000 Brussel. Tel.: 02/519.85.59; 02/508.66.57.
  Uurrooster: van 1 september tot 30 juni: van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 10 uur en van 13.30 uur tot 15 uur (kantoren gesloten op woensdag en vrijdagnamiddag);
  van 1 juli tot 31 augustus: van 8.30 uur tot 10 uur
 • Le Samusocial van Brussel biedt diensten aan voor dringende huisvesting, sociale bijstand, follow-up en begeleiding van vrouwen, mannen en kinderen.
  Vestje 5 – 1000 Brussel.
  Tel.: 0800 99 340 (gratis); 02 551 12 20.
  E-mail:  info@samusocial.be
  Zie website van Samusocial


De diensten voor hulp en bescherming van jongeren en kinderen;

Ongeacht het feit of uw kind of jongere zelf het slachtoffer is geworden van geweldpleging of er getuige van was, hij/zij kan nood hebben aan een gesprek, aan bijstand en steun om het hoofd te bieden aan deze crisissituatie. Er bestaan meerdere diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die steun willen bieden aan jongeren en kinderen die met geweldpleging worden geconfronteerd.

 • De Service d’Aide à la Jeunesse (SAJ) van Brussel biedt hulp aan jongeren en hun familie die in een crisissituatie of in gevaar verkeren. Eén van de beoogde doelstellingen bestaat erin oplossingen te vinden voor de problemen die de jongere en zijn familie ondervinden om de tussenkomst van justitie te vermijden.
  Birminghamstraat 60 – 1080 Molenbeek.
  Tel.: +32 (0)2 413.39.18.
  +32 (0)2 413.38.42.
  E-mail: saj.bruxelles@cfwb.be
 • De Dienst Jeugdbescherming is belast met het nemen van maatregelen ter bescherming van de jongeren. Hij komt bijgevolg tussen in zijn hoedanigheid van gespecialiseerde hulpdienst nadat er een beslissing door justitie werd genomen.
  Birminghamstraat 68 – 1080 Molenbeek.
  Tél.: +32 (0)2 413.25.52.
  Fax : +32 (0)2 413.40.00.
  Mail : spj.bruxelles@cfwb.be
 • Het Nederlandstalig Vertrouwenscentrum voor Kindermishandeling van Brussel biedt hulp en steun aan voor kinderen, ouders of getuigen die worden geconfronteerd met intrafamiliaal geweld.
  Zie website van het centrum
  Sainctelettesquare 17 – 1000 Brussel.
  Tel.: 02/669.40.50.
  Chat: 1712.
  E-mail: info@vkbrussel.be
  Uurrooster: van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur.


De opvang- en huisvestingscentra

Omdat het gebrek aan huisvesting geen hinderpaal mag zijn voor zij die willen ontsnappen aan een gewelddadig persoon, bestaan er opvang- en huisvestingscentra waar u terecht kan voor onderdak en steun.

 • Source is een opvangcentrum voor iedereen: vrouwen, kinderen, mannen.
  Zennestraat 78 – 1000 Brussel.
  Tel.: 02 512 72 04
  E-mail: source@misc.irisnet.be
 • CASU staat voor Cellule d’action sociale urgente, je kan er terecht voor noodopvang.
  Anderlechtsesteenweg 163a
  1000 Brussel 02/600.53.00
 • L’Albatros is een noodopvangcentrum voor vrouwen, kinderen en mannen.
  Washuisstraat 40 – 1000 Brussel.
  Tél. : 02 511 53 30
  E-mail: albatros@archipel.be
 • Home Victor du Pré is een opvangcentrum voor vrouwen met kinderen.
  Timmerliedenstraat 5 – 1000 Brussel.
  Tél. : 02/512 42 37
  E-mail: hdp-direction@sarlet.be
 • Porte Ouverte is een opvangcentrum voor vrouwen met kinderen.
  Kogelstraat 30 – 1000 Brussel.
  Tél. : 02 513 01 08
 • Talita is een opvangcentrum voor vrouwen met kinderen.
  Vlierwijk 3 – 1000 Brussel.
  Tél. : 02 262 23 78
  E-mail: talita@scarlet.be
 • De Centre d’accueil d’urgence Ariane in Vorst biedt noodopvang voor personen die dit nodig hebben.
  Luttrebruglaan 132 – 1190 Vorst.
  Tel.: 02/346 66 60
 • Chèvrefeuille is een opvangtehuis voor vrouwen met kinderen.
  Lesbroussartstraat 104 – 1050 Elsene.
  Tél. : 02/648 17 78
  E-mail: chevrefeuille.direction@skynet.be
 • SOS Jeunes, Quartier libre biedt huisvesting aan voor kinderen en jongeren.
  sosjeunes.be
  Mercelisstraat 27 – 1050 Elsene.
  Tel.: 02/512 90 20
 • Le Relais is een opvangcentrum voor iedereen.
  Vandenboogaerdestraat 64 – 1080 Sint-Jans-Molenbeek.
  Tél. : 02/421 32 80
 • L’Ilôt is een centrum voor noodopvang.
  Charleroise Steenweg 160 – 1060 Sint-Gillis.
  Tél. : 02/538 59 09
 • La Maison Rue Verte is een opvangtehuis voor vrouwen met of zonder kinderen met voorrang aan slachtoffers van infrafamiliaal geweld et telefonische permanenties op werkdagen van 8 tot 18 uur.
  Groenstraat 42 – 1210 Sint-Joost-ten-Node.
  Tél. : 02/223 56 47
  E-mail: info@lamaisonrueverte.be
 • Chant des Oiseaux is een huisvestingscentrum voor zwangere vrouwen met of zonder kinderen.
  Vogelzang 42 – 1150 Sint-Pieters-Woluwe.
  Tél. : 02/376 17 40
  E-mail: hboonfa@hotmail.com
 • De foyers d’accueil zijn opvangcentra voor grote gezinnen.
  Roger Vandendriesschelaan 34 – 1150 Sint-Pieters-Woluwe.
  Tél. : 02/770 06 38
  E-mail: lesfoyersdaccueil@optinet.be


De hulpdiensten bij seksueel geweld

Bij seksueel geweld kan u terecht bij: het Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS): dit centrum onthaalt alle slachtoffers van seksueel geweld 24uur/24 en 7dagen/7. U kan er terecht voor een medische, medisch-legale, psychologische en ook gerechtelijke en politionele opvolging ter plaatse. Tel.: 02/ 535 45 42


De hulpdiensten voor daders van geweldpleging

Daders van geweld die hulp wensen, kunnen een beroep doen op de dienstverlening van de vereniging Praxis

Hier vindt u de links die u toelaten om toegang te verkrijgen tot nuttige informatie zoals:

U vindt er ook informatieve brochures.

Goed om weten: De website van de Overheidsdienst Veiligheid en Preventie omvat een lijst met nuttige links inzake partnergeweld :

De website van het noodoproepnummer bij geweld 1712 geeft informatie over geweld.

 

Hulp en steun aan slachtoffers

De website van de Federale Overheidsdienst belgium.be geeft een overzicht van de diensten voor slachtofferhulp (diensten voor slachtofferhulp, SOS Enfant en opvang- en huisvestingscentra.

 

Waar vindt u een opvangcentrum in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Langs Nederlandstalige kant kan u de website van de Centra voor Algemeen Welzijn raadplegen.

Langs Franstalige kant kan u volgende websites raadplegen:

 

Welke hulp en welke steun voor jongeren en kinderen?

De Fédération Wallonie-Bruxelles heeft een informatieve website voor hulp aan jongeren ontwikkeld.

Brochures

 • Wie contacteren?” Nuttige nummers bij huiselijk geweld, brochure van de Lokale Politie, brochure ontwikkeld door de Brusselse politie.
 • Les équipes SOS Enfant, brochure van ONE ter attentie van de professionals.