Het overlijden van zijn partner overwinnen

Het overlijden van
zijn partner overwinnen

Het overlijden van zijn partner overwinnen

Sommige ouders verkeren in een toestand van alleenouderschap als gevolg van het overlijden van hun partner. Plots alleen vallen is moeilijk. De aanwezigheid van kinderen kan helpen om vol te houden maar kan tegelijkertijd ook aanleiding geven tot meerdere bezorgdheden over het doorstaan van het rouwproces van de andere ouder en over de voortzetting van de opvoeding van de kinderen als alleenstaande ouder.

Uw rechten kennen

De periode die volgt op het verlies van een dierbare is emotioneel zeer belastend. Duidelijke informatie over uw rechten en plichten kan de last verbonden met de administratieve stappen verlichten. Hier vindt u nuttige informatie over:


De beschikbare hulp: de wezentoeslag naast de kinderbijslag en het overlevingspensioen

Kinderen die één van hun ouders zijn verloren hebben recht op een verhoogde kinderbijslag. Het gaat om een wezentoeslag gelijk aan de helft van het basisbedrag. Een alleenstaand gezinshoofd van wie de partner, ouder van het kind, is overleden, zal bijgevolg een bedrag ontvangen dat gelijk is aan 1,5 maal het aanvankelijk bedrag van de kinderbijslag.

In geval van een huwelijk kan de overlevende echtgeno(o)t(e) genieten van een overlevingspensioen. Het gaat om een financiële hulp waarvan sommige overlevende echtgenoten kunnen genieten wanneer meerdere voorwaarden zijn vervuld.


De Belgische wetgeving inzake successierecht

In het Belgisch successierecht voorziet de wet een lijst met erfgenamen (de “erfopvolging”) indien de overledene niets heeft voorzien (geen testament). Wanneer deze persoon gehuwd was met de andere ouder, gebeurt het verdelen van de goederen als volgt:

 • Het vruchtgebruik (met andere woorden het recht op gebruik en genot van een zaak, bijvoorbeeld het recht om in de familiewoning te wonen waarvan de overledene eigenaar was, er werken in te verrichten en er de eventuele huurgelden van te innen) komt toe aan de overlevende echtgeno(o)t(e);
 • De naakte eigendom (met andere woorden het recht om te beschikken over een zaak, bijvoorbeeld het recht om bepaalde goederen te verkopen) komt toe aan de kinderen.

Indien de ouders niet gehuwd waren, zijn er andere maatregelen van toepassing.

Een naaste verliezen houdt ook in dat u bepaalde schikkingen moet treffen over zijn/haar begrafenis en administratieve stappen moet zetten. U dient immers aangifte te doen van het overlijden bij de gemeente om de overledene te kunnen begraven.

Aangeboden diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bovenop de diensten die aangeboden worden voor algemene psychologische ondersteuning in de Centra voor Algemeen Welzijn, sommige ziekenhuizen en klinieken en andere structuren, is het mogelijk om een beroep te doen op gespecialiseerde diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het hoofd te bieden aan een rouwproces.

 • De vereniging Frat (FR) biedt een ruimte aan voor ontmoetingen en activiteiten bestemd voor weduwen en weduwenaren om hen te helpen het hoofd te bieden aan het rouwproces.
  Zie de website van de vereniging
  Vrijetijdsplein 1 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 • De vereniging Vivre son deuil (FR) biedt een begeleidingsdienst aan voor rouwende personen.
  Zie website van de vereniging
  Rue du Culot, 15b – 1341 Céroux-Mousty.
  Tel./Fax: +32 10456992.
  E-mail: vsdbe@yahoo.fr
 • De vereniging Apprivoiser son deuil (FR) biedt een ondersteunings- en begeleidingsdienst aan voor personen die worden geconfronteerd met het verlies van een naaste. Kunnen er terecht: kinderen, jongeren en volwassenen
  Zie website van de vereniging
  Tél. : 0474/337.139 ; 0474/337.654
 • Een dienst teleonthaal is telefonisch of via chat online gratis beschikbaar, 24uur/24 en 7dagen/7. Vrijwilligers luisteren naar personen die anoniem op zoek zijn naar een luisterend oor.
  Tél. : 107. Chat

Brochure

De Koning Boudewijnstichting produceerde een informatieve brochure “Wat te doen wanneer een naaste overlijdt?”.