Uw woning beheren

Uw woning beheren

Uw woning beheren

Om u te helpen bij het beheer van uw woning, kan u een beroep doen op een gezinshulp via dienstencheques bijvoorbeeld. Deze personen kunnen u helpen met de schoonmaak van uw woning, de strijk van uw kledij, uw boodschappen of het bereiden van maaltijden.  Sommige kantoren bieden ook vervoer van personen met een beperkte mobiliteit aan.

Er bestaat een fiscale aftrek die rechtstreeks wordt berekend in uw belastingaangifte wanneer u een beroep doet op dienstencheques. Elke dienstencheque wordt immers terugbetaald a rato van 90 centiemen voor de eerste 163 aangekochte cheques. U heeft recht op 1.000 cheques aan 9 € per gebruik(st)er en per jaar. Bovendien kan u, wanneer u een laag inkomen heeft, vragen om te genieten van een terugbetaling via een terugbetaalbaar belastingkrediet, maar daartoe moet u zelf de stap zetten op het ogenblik waarop u uw aangifte indient.

Goed om weten: Het is mogelijk om te beschikken over 1.000 bijkomende dienstencheques, als u wordt beschouwd als alleenstaand gezinshoofd. Daartoe moet u beschikken over een attest dat bewijst dat u alleen woont met één of meerdere minderjarige kinderen ten laste (dit attest wordt afgeleverd door uw gemeente). U heeft ook een kinderbijslagattest nodig. Vervolgens moet u een verklaring op eer versturen, vergezeld van de bewijsstukken naar de RVA en Sodexo.