Wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: huurder of eigenaar zijn

Wonen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest : huurder
of eigenaar zijn

Wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: huurder of eigenaar zijn

Een woning vinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan soms ingewikkeld lijken. Er is veel vraag voor weinig aanbod en dit fenomeen doet de prijs van vele appartementen en huizen stijgen. In deze context kan het vinden van een woning op de privémarkt een moeilijke zaak zijn want bepaalde eigenaars vertonen de neiging om bepaalde categorieën van personen te bevoorrechten en anderen te discrimineren. Alleenstaande ouders worden immers soms gediscrimineerd wanneer ze op zoek gaan naar een woning, vooral wanneer ze andere discriminatiecriteria cumuleren, zoals herkomst, gender of het feit af te hangen van een OCMW.

Het is ook niet makkelijk om een woning te vinden op de openbare markt door de enorme vraag. Alleenouderschap is echter goed voor 2 prioriteitspunten bij de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s). Volgens Martin Wagener zou 22% van de sociale woningen bewoond worden door alleenstaande ouders.

Beschikbare steunmaatregelen

Hier vindt u een overzicht van de overheidssteun voor huurders en eigenaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Huurders

De herhuisvestingstoelage is een financiële steunmaatregel die voordelig kan zijn voor huurders die moeten verhuizen uit een ongezonde woning of een woning die niet is aangepast aan hun situatie. Ze moeten deze woning gedurende minstens een jaar hebben gehuurd en bewoond.

De huurtoelage voor kandidaat-huurders die ingeschreven staan op de lijsten van de sociale huisvesting is eveneens een financiële steunmaatregel. Deze laat toe een deel van het huurgeld te dekken voor sommige kandidaat-huurders die wachten op een sociale woning en die voldoen aan sommige voorwaarden. Deze toelage kan worden toegekend tot het ogenblik waarop er een sociale woning wordt toegekend wanneer de voorwaarden nog steeds zijn voldaan.

 • Meer info? Raadpleeg volgende website

De huurtoelage voor huurders van woningen van de gemeenten en OCMW’s betreft een vermindering van de huurprijs voor sommige huurders van sociale woningen. Deze financiële steunmaatregel kan het verschil tussen de gevraagde huurprijs en een derde van de inkomsten van de huurder dekken zonder een bedrag van 220 € te overschrijden.

 • U vindt meer info op de volgende website

Eigenaar of eigenaar in spe

De sociale kredietmaatschappijen kunnen u toelaten om een hypothecair krediet met een verlaagde rentevoet te bekomen, indien u moeilijkheden ondervindt om dit krediet te bekomen op de privémarkt. Het gaat om privémaatschappijen die beogen toegang tot een degelijke woning te verschaffen voor personen die dit nodig hebben.

 • Meer info? Afspraak hier

Indien u uw woning wil renoveren, kan u (in bepaalde omstandigheden) genieten van een premie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. U kan deze premie als eigenaar van de woning of als toekomstige eigenaar aanvragen, of wanneer u uw woning verhuurt maar in dit laatste geval moet u een beroep doen op een sociaal vastgoedkantoor.

 • Meer info? Afspraak hier

Indien u de gevel van uw woning wil opfrissen, kan u (onder bepaalde voorwaarden) genieten van een premie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle eigenaars kunnen ervan genieten.

 • Om meer te weten te komen over deze voorwaarden klikt u hier

Indien u hoge energiefacturen heeft en u werken wil uitvoeren in uw woning om deze te verhelpen, kan u genieten van een energiepremie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Naast de premies die worden aangeboden door de gemeenten, bestaan er bijkomende premies die worden aangeboden door de gemeente naargelang de gemeente.

 • Voor meer info kan u inlichtingen inwinnen bij uw gemeente; raadpleeg daartoe volgende website

De steunmaatregel Brusselse groene lening laat toe toegang te verkrijgen tot een financiering van 0 tot 2% om in uw woning energieverbeteringswerkzaamheden uit te voeren.

Het Huisvestingsfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft toegang tot hypothecaire kredieten met een verlaagde intrestvoet. Om er toegang toe te krijgen, dienen een aantal voorwaarden te worden vervuld die u vindt op hun website

Diensten aangeboden door de overheidsinstellingen en overheidsadministraties

De Sociale vastgoedkantoren (SVK) zijn verenigingen zonder winstoogmerk waarvan het doel erin bestaat om huurders toe te laten een degelijke woning te vinden, terwijl ze zich in een moeilijke situatie bevinden of bescheiden inkomsten hebben. Ze brengen hen in relatie met eigenaars die hun goed wensen te verhuren tegen een bescheiden prijs.

Opgelet: er bestaan voorwaarden verbonden met de inkomsten om toegang te verkrijgen tot deze woningen. Het belastbaar jaarinkomen van uw gezin mag een bepaald bedrag dat kan variëren naargelang het jaar niet overschrijden.

Om een huisvestingsaanvraag in te dienen, dient u contact op te nemen met een SVK.

 • Om deze te vinden, raadpleegt u volgende website

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) controleert de Openbare Vastgoedmaatschappijen OVM’s. Deze maatschappijen laten gezinnen met lage inkomens en alleenstaanden toe om een sociale woning te huren.

Om een sociale woning aan te vragen, moeten er bepaalde voorwaarden door uw gezin worden vervuld.

Er bestaan meerdere OVM’s en u moet uw aanvraag voor een sociale woning indienen bij één daarvan. Wanneer u uw dossier bij deze OVM zal hebben ingediend, zal u worden ingeschreven als “kandidaat huurder”.

 • Hier kan u een brochure met uitleg raadplegen over de stappen die u dient te zetten om u in te schrijven en een sociale woning of woning voor bescheiden/middeninkomen aan te vragen
 • Om de lijst met OVM’s te raadplegen waar u uw aanvraag voor een sociale woning kan indienen, raadpleegt u volgende pagina

AIPL’s zijn verenigingen voor integratie door huisvesting, die tot doel hebben mensen die in een situatie van sociale onzekerheid verkeren, via huisvesting te integreren. Er zijn er veel van en zij zijn vaak verbonden met de plaatselijke omgeving.

 • Om de lijst van AIPL’s te vinden, afspraak hier

De Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheert het privépatrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onder bepaalde toegangsvoorwaarden kan zij een gezonde woning aanbieden met een huurprijs die overeenstemt met de marktprijs.

De gemeenten kunnen ook gemeentelijke woningen verhuren, waaronder sommige speciaal voor personen die voldoen aan “sociale” voorwaarden. Er dient echter een lijst met criteria te worden gerespecteerd om toegang te verkrijgen tot een gemeentelijke woning. Voor meer info kan u inlichtingen inwinnen bij uw gemeente of uw OCMW.

Het Woningfonds koopt en renoveert goederen om deze te verhuren aan gezinnen met lage inkomens en/of moeilijkheden om zich te huisvesten. Opnieuw dienen er een aantal voorwaarden te worden vervuld.

U vindt meer informatie over de toegang tot deze woningen via deze link

Om informatie te vinden over huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

 • Een website gewijd aan wonen in Brussel:
 • Meerdere websites met vastgoedadvertenties:
 • ImmoVlan
 • ImmoWeb
 • Een website met de vastgoedkantoren per gemeente: