Over

Eenoudergezinnen vertegenwoordigen ongeveer één derde van de gezinnen in Brussel. In Brussel groeit één kind op vier op in een eenoudergezin. Dit aanzienlijk deel van de bevolking in de hoofdstad loopt nochtans meer risico op kansarmoede (huisvesting van minder goede kwaliteit, minder hoge inkomens, enz.). Alleenstaande moeders maken zowat 90% van deze ouders uit en staan financieel alleen in voor de opvoeding van één of meerdere kinderen.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is zich bewust van de uitdagingen verbonden met alleenouderschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en besliste daarom om deze website te creëren. De website geeft een overzicht van de verschillende diensten en van de beschikbare en toegankelijke hulp voor alleenstaande ouders die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. Hij richt zich tot alleenstaande ouders en professionals die hen ondersteunen.

U vindt er alle nuttige informatie over de situatie van eenoudergezinnen verbonden met de verschillende thema’s.

In de rubriek resources, vindt u ook interessante documenten die u zullen toelaten de uitdagingen verbonden met alleenstaand ouderschap beter te begrijpen.