Studeren

etudier-se-former-chercher-un-emploi

Studeren

Studeren

Het is onmogelijk om het aantal ouders-studenten in de verschillende universiteiten of hogescholen van Brussel te becijferen door de verplichting inzake de eerbied voor het privéleven. Daardoor zijn scholen niet voldoende gemotiveerd om de gepaste dienstverlening aan te bieden. Ondanks alles hebben de meeste Belgische universiteiten de keuze gemaakt om kinderopvang aan te bieden voor ouders-studenten. In sommige van deze universiteiten is het statuut van zwangerschap en/of ouderschap erkend en laat dit regelingen en/of een financiële ondersteuning toe. Aarzel niet contact op te nemen met de sociale dienst van uw onderwijsinstelling om alle inlichtingen over uw situatie te krijgen.

Studeren en zwangerschap

Indien u les volgt in het hoger onderwijs en zwanger bent, aarzel dan niet contact op te nemen met de sociale dienst van uw school om te discussiëren over de mogelijke regelingen en financiële hulp. U kan er al discussiëren over een plaats in een kinderopvangcentrum ter plaatse indien u aan de universiteit studeert.

Wanneer u verplichte lessen mist door een afspraak bij de arts in verband met uw zwangerschap, vergeet dan niet een medisch attest te vragen.

Indien u het statuut van student hebt, zal het moederschapsverlof op u niet van toepassing zijn want dit is slechts geldig wanneer u een arbeidscontract heeft of een werkloosheids- of inschakelingsuitkering krijgt, wat het geval is bij duaal leren. In dat geval kan u de lessen verder blijven volgen gedurende uw zwangerschapsverlof, maar u bent dan verplicht dit verlof op te nemen waarvan de duur wettelijk is vastgelegd en u mag niet werken in deze periode.

Studeren en alleenouderschap

Hier vindt u informatie over:


De wachtdiensten voor ouders die studeren

De twee grote universiteiten van Brussel bieden kinderopvang aan voor de kinderen van hun studenten:

  • De Université Libre de Bruxelles bezit twee crèches voor kinderen van 2 tot 36 maand. Beide zijn erkend door Kind en Gezin. De ene bevindt zich op de campus van Solbosch, de andere op de campus Erasmus.
  • Voor meer info afspraak op de website van de ULB
  • Franklin Rooseveltlaan 50 – 1050 Elsen

 

  • De Vrije Universiteit Brussel beschikt eveneens over twee crèches, één op elke campus. Deze crèches vangen kinderen op van 0 tot 3 jaar en worden gesubsidieerd door Kind en Gezin.
  • Voor meer info afspraak op de website van de VUB
  • Pleinlaan 2 – 1050 Elsene

Er zijn geen crèches in de hogescholen van Brussel. U zal dus een crèche moeten zoeken buiten de school indien u opvang voor uw kind zoekt terwijl u les volgt.

Een studietoelage vinden

In functie van uw situatie en onder bepaalde voorwaarden kan u een beurs of een studietoelage bekomen om u te helpen op financieel vlak.

Langs Nederlandstalige kant kan u genieten van financiële steun toegekend door de Vlaamse Gemeenschap.

Langs Franstalige kant kan u genieten van financiële steun toegekend door de Dienst Studietoelagen van de Fédération Wallonie-Bruxelles.