Kinderopvang

Kinderopvang

Alleenstaande ouder zijn en werken kan moeilijk verzoenbaar lijken. Buiten de hulp van familie en vrienden waarop niet iedereen kan rekenen, bestaan er opvangdiensten voor kinderen. Een beroep doen op deze diensten laat toe tijd voor zichzelf vrij te maken om te werken of te besteden aan andere activiteiten zonder daarbij op zijn kind te hoeven letten. Deze diensten vertegenwoordigen een bepaalde kostprijs en daarom bestaan er steunmaatregelen voor ouders die deze nodig hebben.

Beschikbare hulp

U kan onder bepaalde voorwaarden genieten van een belastingvermindering voor kinderopvang:
  • De uitgaven moeten betrekking hebben op de opvang van kinderen buiten de normale schooluren waarop het kind onderwijs volgt;
  • De uitgaven moeten betrekking hebben op de opvang van kinderen in de Europese Economische Ruimte;
  • De uitgaven moeten worden gemaakt voor opvang van kinderen die de leeftijd van 12 nog niet hebben bereikt (of 18 voor kinderen met een zware handicap);
  • De uitgaven moeten worden gemaakt voor de opvang van kinderen die u fiscaal ten laste heeft of waarvoor u de helft van het fiscaal voordeel moet worden toegewezen (co-ouderschap);
  • U moet beroepsinkomsten ontvangen;
  • De uitgaven moeten worden betaald aan bepaalde instellingen of welbepaalde personen;
  • U moet het bewijs van de opvang en van het betaalde bedrag kunnen leveren door middel van de vereiste documenten.
  • Voor meer info afspraak op de website van de FOD Financiën
Alleenstaande ouders kunnen onder bepaalde voorwaarden een bijkomende belastingvermindering krijgen. De bijkomende vermindering kan tot 30% bedragen en daalt degressief vanaf een bepaald inkomen. Om de voorwaarden en de functionering van deze bijkomende vermindering te kennen, afspraak hier De website van de FOD Financiën geeft ook een overzicht van alle instellingen die nuttige inlichtingen kunnen verstrekken over de erkenning, toekenning van subsidies, de controle of het toezicht op de verschillende kinderopvangcentra.

De onthaal- en opvangdiensten voor kinderen aangeboden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Er bestaan verschillende onthaal- en opvangdiensten voor uw kind in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In functie van uw voorkeur en uw budget zal u op zoek moeten gaan naar de beste optie. U kan er uw baby inschrijven vanaf de 4de maand van de zwangerschap. Onder de verschillende opties citeren we de crèches, de peutertuinen, de gemeentelijke kinderopvangcentra, de erkende onthaalouders (bij deze laatste kan u onder meer terecht wanneer u werk zoekt of op zoek bent naar tijdelijke opvang om over wat ademruimte te beschikken). Het is ook mogelijk zijn kind toe te vertrouwen aan een onthaalouder die maximum 4 kinderen ten laste neemt in een familiale omkadering. Wat ook uw keuze is, het kinderdagverblijf zal sowieso moeten beschikken over een vergunning die wordt afgeleverd door Kind & Gezin of ONE. Op financieel vlak zal de prijs worden berekend in functie van de inkomsten van de ouder indien de opvangvoorziening wordt gesubsidieerd door ONE. Zoniet zal het in overleg tussen de structuur en de mama of papa worden bepaald. Voor informatie over een belastingvermindering afspraak op
  • Om op zoek te gaan naar een Franstalige kinderopvangvoorziening, afspraak op de website van ONE
  • Om op zoek te gaan naar een Nederlandstalige kinderopvangvoorziening, afspraak op de website van Kid & Gezin
Er zijn ook kinderopvangvoorzieningen die tijdelijk kinderopvang van korte duur aanbieden voor ouders die een opleiding volgen, administratieve stappen moeten zetten of zich naar een afspraak moeten begeven, enkele uren per week werken of een adempauze willen inlassen. Kinderen moeten minstens 3 maand en maximum 3 jaar zijn en in orde zijn met hun vaccinatie. Ze kunnen er terecht voor maximum 4 uur per dag, 3 dagen per week.