Zich verplaatsen

Zich
verplaatsen

Zich verplaatsen met kinderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan soms duur en ingewikkeld zijn. Hierbij vindt u per transportbedrijf enkele kortingen waarop u wellicht aanspraak kan maken in functie van uw situatie. Hier vindt u ook informatie over diensten voor personen met een beperkte mobiliteit.

Zich verplaatsen

Kortingen

MIVB

Er bestaan kortingen (zelfs gratis transport in bepaalde gevallen) voor de begunstigden van het WIGW-statuut, de begunstigden van het leefloon, jongeren van minder dan 6 jaar, jongeren tussen 6 en 11 jaar en jongeren tussen 12 en 24 jaar. Kinderwagens worden gratis aanvaard in het openbaar vervoer in België. Sommige infrastructuurvoorzieningen bemoeilijken echter hun mobiliteit, hetzij om in stations binnen te komen, hetzij om rechtstreeks toegang te krijgen tot de voertuigen. Hier, vindt u de meest toegankelijke lijnen en stations in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wat de MIVB betreft.

TEC

Er bestaan kortingen (en zelfs gratis transport in bepaalde gevallen) voor jongeren van minder dan 6 jaar, jongeren van 6 tot 11 jaar, jongeren tussen 12 en 24 jaar, grote gezinnen (3 kinderen of meer) en de begunstigden van het WIGW-statuut.

De Lijn

Er bestaan kortingen (zelfs kosteloosheid van vervoer in sommige gevallen) voor jongeren van minder dan 6 jaar en de begunstigden van het WIGW-statuut en van het leefloon. Sinds 2008 hebben gezinnen met gedeelde voogdij ook recht op een gezinskorting.
  • Voor meer info afspraak op de website van De Lijn

NMBS

Er bestaan kortingen (zelfs gratis transport in bepaalde gevallen) voor jongeren van minder dan 12 jaar, jongeren van 12 tot 26 jaar, jongeren die de trein nemen om naar school te gaan (schoolabonnementen of campus met voordeeltarief), grote gezinnen (3 kinderen of meer), de begunstigden van het WIGW-statuut, en personen die zich naar een job interview begeven. Zwangere vrouwen mogen in de 1ste klasse gaan zitten met een normaal treinticket wanneer ze in de 4 laatste maanden van hun zwangerschap zijn en over een medisch attest beschikken waarop staat dat ze zwanger zijn.
  • Voor meer info afspraak op de website van de NMBS NMBS

Diensten aangeboden door personen met een beperkte mobiliteit (PBM)

De minder mobielen centrales brengen vrijwilligers samen die personen helpen die moeilijkheden ondervinden om zich in hun trajecten alleen te verplaatsen. Het “Observatoire de l’enfant” stelt een brochure, in het Frans, ter beschikking van de ouders « Rues, routes, carrefours, tournants… Les enfants ? Déroutants tout le temps… » bestemd om mensen te sensibiliseren voor de gevaren die het kind kan lopen op de openbare weg.