parent solo logo

Over ons

+ - De alleenstaandeouder.brussels website

Waarom een website?

Kennis van je rechten, kennis van bestaande steunstructuren, kennis van de wetgeving enz. komt niet vanzelf. Talrijke studies tonen aan dat eenoudergezinnen moeite hebben de informatie te vinden die zij nodig hebben om hun eigen situatie en die van hun kinderen veilig te stellen wanneer ze in een situatie van alleenouderschap belanden. Het opzoeken van de juiste informatie kan een echte hersenbreker worden.

Om dit probleem te verhelpen en centralisatie, toegankelijkheid en verspreiding van de informatie mogelijk te maken, werd equal.brussels de opdracht toevertrouwd een website te creëren met alle informatie.

Hulp buiten Brussel? 

Als u buiten Brussel woont, kunt u de volgende sites bezoeken, afhankelijk van uw locatie: Wallonië, Vlaanderen.

+ - Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Equal.brussels verbindt zich ertoe deze websites toegankelijk te maken overeenkomstig de volgende wetgeving: Verordening betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele toepassingen voor de gewestelijke overheden en de gemeenten (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Website: https://www.parentsolo.brussels
Website: https://alleenstaandeouder.brussels

Niveau van conformiteit

Deze sites zijn gedeeltelijk conform, als gevolg van de hieronder opgesomde non-conformiteiten en uitzonderingen.

De ontwikkelaar heeft een toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit bestond uit een vereenvoudigde analyse.

Inhoud niet toegankelijk

Sommige delen van de site moeten nog worden verbeterd om de toegankelijkheid te verbeteren.

Voorgestelde alternatieven

Bezoekers die geen toegang hebben tot bepaalde inhoud worden verzocht de administratie te informeren en contact op te nemen met de Allo? Aide sociale op 0800 35 243 om de informatie op de site telefonisch te ontvangen.

Contactgegevens

Als u vragen of zorgen hebt over de toegankelijkheid van onze website/toepassing, kunt u contact opnemen met:

equal.brussels
Sint-Lazarusplein 2
1210 Sint-Joost-ten-Node
Tel.: +32 (0)2 800 36 75 (Maandag tot donderdag van 09.00 tot 12.00 uur)
Email: equal@gob.brussels

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Synergie
Klachtendienst – Directie Kwaliteit en Performantie
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
Tel.: +32 (0)2 800 37 54
Email: klachten@gob.brussels
U hebt de mogelijk om een online formulier via IRISbox in te sturen : https://irisbox.irisnet.be/

Verbeteringsplan

Een grondige audit zal worden uitgevoerd zodra de definitieve architectuur van de site is goedgekeurd.

Deze verklaring werd opgesteld op 02/04/2023. De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 02/04/2023.

+ - Wettelijke informatiegegevens

Niet-aansprakelijkheidsclausule

Afbakening van de aansprakelijkheid

equal.brussels is hoeder voor de juistheid van alle informatie en gegevens op de website parentsolo.brussels en verbindt zich ertoe deze informatie en gegevens regelmatig bij te werken. equal.brussels is echter geenszins aansprakelijk voor de meegedeelde informatie en gegevens en staat evenmin garant voor de onberispelijkheid, volledigheid en het up-to-date zijn ervan. Deze bepalingen gelden zowel voor de website parentsolo.brussels als voor de websites waarnaar hyperlinks verwijzen. We behouden ons het recht voor de meegedeelde informatie of gegevens onaangekondigd te wijzigen of aan te vullen. 

equal.brussels aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor acties die worden ondernomen op basis van de op deze website beschikbare informatie.

Als u, als gebruiker van de website, vindt dat bepaalde informatie onjuist of verouderd is, kunt u ons dat rechtstreeks per e-mail laten weten op equal@gob.brussels.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip maar niet beperkt tot de merken, logo's, teksten, beelden zijn de eigendom van equal.brussels en zijn beschermd door de Belgische wetgeving betreffende het auteursrecht, de naburige rechten en andere toepasbare wetgevingen.

Met uitzondering van de beperkte toestemming om bepaald materiaal van deze website voor niet-commercieel gebruik te downloaden en te printen, kan geen enkele informatie van deze website het recht of een licentie toekennen voor gebruik van materiaal dat eigendom is van equal.brussels. Gebruikers mogen de informatie en gegevens hergebruiken, delen of gebruiken voor niet-commerciële doeleinden onder de voorwaarden van het door equal.brussels voorbehouden recht. Er moet duidelijk worden vermeld dat equal.brussels eigenaar is van het originele werk, met de vermelding “©equal.brussels”. 

Gebruikers mogen de inhoud van de website niet reproduceren voor doeleinden die ingaan tegen de geest van de oorspronkelijke creatie . Als de inhoud van deze website wordt aangepast, moet de volgende niet-aansprakelijkheidsclausule worden opgenomen als aanvulling op de oorspronkelijke bron: “Deze inhoud is een aanpassing van een originele publicatie van equal.brussels”. De ideeën en meningen in deze aanpassing zijn die van de auteur(s) en niet die van equal.brussels. 

Elk geschil dat voortvloeit uit illegaal gebruik en dat niet in der minne kan worden geregeld, zal worden voorgelegd aan de Brusselse hoven en rechtbanken.