parent solo logo
*

Goedkeuring van het Brusselse ondersteuningsplan voor eenoudergezinnen

Dit plan is op donderdag 15 juli 2021 goedgekeurd

In Brussel vertegenwoordigen eenoudergezinnen bijna 65.000 huishoudens, waarvan de meerderheid bestaat uit een vrouw die één of meer kinderen alleenopvoedt.

Deze gezinnen dragen individueel de mentale, financiële en dagelijkse last van het huishouden, inclusief de zorg voor de kinderen. Ze ondervinden veel moeilijkheden en lopen viermaal meer een hoger risicoop armoede dan andere gezinnen.

Gezien deze zorgwekkende situatie heeft de Brusselse regering zich ertoe verbonden een specifiek actieplan voor eenoudergezinnen op te stellen, en in het bijzonder voor  alleenstaande vrouwen met kinderen, uiteraard in overleg met de actoren van de verenigingssector die met deze gezinnen samenwerken.