parent solo logo
*

Wijziging van de huurwetgeving

Wat verandert er voor huurders?

Op 29 maart 2024 zette het Brussels Parlement het licht op groen voor een wijziging van de huurwetgeving, om obstakels voor degelijke, betaalbare en duurzame huisvesting weg te nemen. Op 1 november 2024 treedt de ordonnantie die de Brusselse Huisvestingscode wijzigt in werking.

Onder de wijzigingen die zijn bedoeld om de problemen bij het huren van een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te pakken, springen de volgende in het oog:

Onroerende voorheffing en kinderen

Een huurder/huurster met twee of meer kinderen kan een vermindering krijgen op de onroerende voorheffing op de woning die hij/zij huurt. Deze korting is immers gekoppeld aan de bewoner van het pand (die er gedomicilieerd is), waardoor de huurder/huurster ervan kan genieten als hij of zij aan de voorwaarden voldoet. De huurder/huurster moet de eigenaar/eigenares hierom verzoeken, die dan de aanvraag moet indienen om een lagere voorheffing te genieten en het kortingbedrag vervolgens moet uitbetalen aan de huurder/huurster, ofwel de huurprijs voor die persoon met het uitgespaarde bedrag moet verminderen. 

Huurwaarborg

Die waarborg mag niet meer bedragen dan het equivalent van twee maanden huur (lasten niet inbegrepen). De eigenaar/eigenares moet de waarborg terugbetalen aan de huurder/huurster binnen twee maanden na het verlaten van de woning.

U vindt alle wijzigingen in de ordonnantie tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode met het oog op de verwezenlijking van het recht op huisvesting