Activiteiten

Buitenschoolse activiteiten voor uw kind

Er bestaan ook 7 Bravvo Jeugdhuizen in Brussel. Ze zijn toegankelijk voor jongeren van 12 tot 18 jaar die in de gemeente Brussel-Stad wonen. Deze jeugdhuizen hebben tot doel dat jongeren elkaar ontmoeten. Er vinden allerlei activiteiten plaats, van de democratische uitoefening van rechten en jongerenadvies, tot de ondersteuning op school en diverse activiteiten en projecten van duurzame ontwikkeling. De inschrijving is gratis en dient ter plaatse te gebeuren in aanwezigheid van de ouder.

Een lijst met Bravvo Jeugdhuizen vindt u hier

De website van de VGC geeft eveneens een overzicht van diverse centra of organisaties die gedurende het jaar activiteiten in het Nederlands organiseren voor jongeren, zoals de jongerenbeweging.

Er bestaan ook talrijke Nederlandstalige jeugdhuizen in Brussel. Het zijn voorzieningen die jongeren opvangen zonder voorafgaande criteria die diverse activiteiten aanbieden of die dienst doen als ontmoetingsplaatsen met andere jongeren.

 

Categorieën

+ - Activiteitenaanbod

De vrije tijd van uw kinderen organiseren is niet altijd gemakkelijk. Elk jaar rijzen dezelfde vragen! Naschoolse opvang, woensdag, vakantie... Wat is de meest geschikte vorm van opvang?

Een gouden regel: of het nu gaat om naschoolse opvang tijdens het jaar of tijdens de vakantie, de gekozen activiteit is vooral een moment van ontspanning en plezier voor uw kind en voor u, de zekerheid van een veilige omgeving die het ritme van uw kind respecteert en het experimenteren aanmoedigt.

Hier vindt u een lijst met diensten die activiteiten in het Nederlands aanbieden in het Brussels Gewest.