Zich verplaatsen

Zich verplaatsen met kinderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan soms duur en ingewikkeld zijn. Hierbij vindt u per transportbedrijf enkele kortingen waarop u wellicht aanspraak kan maken in functie van uw situatie. Hier vindt u ook informatie over diensten voor personen met een beperkte mobiliteit.

Categorieën

+ - Openbaar vervoer

Kortingen

MIVB

Er bestaan kortingen (zelfs gratis transport in bepaalde gevallen) voor de begunstigden van het WIGW-statuut, de begunstigden van het leefloon, jongeren van minder dan 6 jaar, jongeren tussen 6 en 11 jaar en jongeren tussen 12 en 24 jaar.Voor meer info afspraak op de website van de MIVB
Kinderwagens worden gratis aanvaard in het openbaar vervoer in België. Sommige infrastructuurvoorzieningen bemoeilijken echter hun mobiliteit, hetzij om in stations binnen te komen, hetzij om rechtstreeks toegang te krijgen tot de voertuigen. Hier, vindt u de meest toegankelijke lijnen en stations in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wat de MIVB betreft.

TEC

Er bestaan kortingen (en zelfs gratis transport in bepaalde gevallen) voor jongeren van minder dan 6 jaar, jongeren van 6 tot 11 jaar, jongeren tussen 12 en 24 jaar, grote gezinnen (3 kinderen of meer) en de begunstigden van het WIGW-statuut.Voor meer info afspraak op de website van de TEC

De Lijn

Er bestaan kortingen (zelfs kosteloosheid van vervoer in sommige gevallen) voor jongeren van minder dan 6 jaar en de begunstigden van het WIGW-statuut en van het leefloon. Sinds 2008 hebben gezinnen met gedeelde voogdij ook recht op een gezinskorting.Voor meer info afspraak op de website van De Lijn

NMBS

Er bestaan kortingen (zelfs gratis transport in bepaalde gevallen) voor jongeren van minder dan 12 jaar, jongeren van 12 tot 26 jaar, jongeren die de trein nemen om naar school te gaan (schoolabonnementen of campus met voordeeltarief), grote gezinnen (3 kinderen of meer), de begunstigden van het WIGW-statuut, en personen die zich naar een job interview begeven. Zwangere vrouwen mogen in de 1ste klasse gaan zitten met een normaal treinticket wanneer ze in de 4 laatste maanden van hun zwangerschap zijn en over een medisch attest beschikken waarop staat dat ze zwanger zijn.Voor meer info afspraak op de website van de NMBS.

Diensten aangeboden door personen met een beperkte mobiliteit (PBM)

De minder mobielen centrales brengen vrijwilligers samen die personen helpen die moeilijkheden ondervinden om zich in hun trajecten alleen te verplaatsen.

+ - Andere mobiliteitsoplossingen

U vindt de lijst met aanbieders van oplossingen op de officiële website van Brussel Mobiliteit

Fietsen delen

Fietsen is goed voor uw gezondheid en de ideale manier om u te verplaatsen. U hoeft niet eens uw eigen fiets te bezitten. In Brussel kunt u gebruik maken van drie verschillende systemen voor fietsdeling. Enerzijds zijn er de back-to-one deelfietsen van Blue-Bike, die u moet terugbrengen naar de plaats waar u ze heeft geleend.

Anderzijds kunt u ook back-to-many systemen gebruiken, zoals Villo in Brussel, waarbij de fiets kan worden teruggebracht naar een van de vele fietssilo's. De vrij zwevende fietsen met elektrische ondersteuning van Dott, Bolt, Tier of Poppy hebben geen vaste fietssilo en kunnen overal worden afgezet. 

Autodelen

Staat uw auto vaak stil? Of hebt u geen auto, maar hebt u er af en toe een nodig? Waarom probeert u dan niet autodelen? Met autodelen gebruikt u een auto wanneer u die nodig hebt.

Carpoolen

Een gezinswagen besturen met slechts één persoon erin is een enorme verspilling. Met carpoolen kunt u boodschappen delen, naar het werk pendelen, naar een concert gaan. Het is vriendelijk, goed voor de eigenaar van de auto en de passagier, en uiteraard beter voor het milieu.