parent solo logo

Echtelijk en intrafamiliaal geweld

Helaas is huiselijk geweld nog altijd een realiteit voor veel gezinnen. Geweld tussen partners, meestal met de vrouw als slachtoffer, houdt niet noodzakelijk op na een scheiding. Dit geweld kan van fysieke aard zijn, maar ook psychologisch, verbaal of seksueel. Dat er geen klappen vallen, betekent niet dat er geen geweld is (geweest).

Als slachtoffer van geweld kan je je hulpeloos, onbegrepen en alleen voelen. 

Deze rubriek heeft als doel je meer inzicht te geven in echtelijk en huiselijk geweld, de cyclus van geweld en tot wie je je kan wenden als je in een dergelijke situatie belandt.

+ - Noodcontacten

Als je je onveilig voelt of in gevaar bent, kan je onderstaande nummers bellen:

 • Professionele, anonieme hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling: bel 1712, chat of mail via 1712.be
 • Voor politie-interventies: 101 
 • Voor medische spoedgevallen: 112
 • Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG): allesomvattende zorg voor slachtoffers van seksueel geweld, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7
 • De website stop-violence.brussels centraliseert de beschikbare hulp voor slachtoffers van gendergerelateerd geweld in Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Een advocaat van de Balie van Brussel te raadplagen die opgeleid is in de behandeling van slachtoffers van seksueel en intrafamiliaal geweld, neem contact op met LVA (Lawyers Victims Assistance) : LVA@barreaudebruxelles.be of 0478/115 488

+ - Wat is geweld?

Heeft iemand je gedwongen seks te hebben, je aangeraakt zonder je toestemming, of terwijl je onder invloed van alcohol of drugs was? Werd je mening over het hebben van seks niet gevraagd, werd je "nee" of je gebrek aan reactie niet gerespecteerd? Werd je gedwongen om relaties te hebben met andere mensen? Je bent niet alleen. Er zijn diensten die je kunnen helpen. 

Geweld bestaat in verschillende vormen. Binnen intieme relaties verwijst geweld naar een geheel van gedragingen, handelingen en houdingen van een van de partners of ex-partners) die erop gericht zijn de andere te controleren en te domineren. Dit geweld omvat verbale, fysieke, seksuele en economische agressie, bedreigingen of geweldplegingen die zich herhaaldelijk voordoen of zich opnieuw kunnen voordoen en die de integriteit van de andere en zelfs zijn of haar socioprofessionele integratie schaden.

Dit geweld heeft niet alleen gevolgen voor het slachtoffer, maar ook voor de andere leden van het gezin, onder wie de kinderen. Het gaat dus om een vorm van intrafamiliaal geweld.

Fysiek geweld

Geweld dat zich uit in het gebruik van fysieke kracht, zoals slagen, verwondingen, seksueel geweld, verkrachting, moord, enz.

Verbaal geweld

Geweld dat zich uit in het gebruik van woorden, zoals beledigingen, bedreigingen, vernederingen, pesterijen, enz.

Psychologisch geweld

Geweld dat zich uit in handelingen of woorden die het gevoel van eigenwaarde ondermijnen, zoals isolatie, manipulatie, kleinering, psychologische druk, enz.

Economisch geweld

Geweld dat zich uit in de controle over economische middelen, zoals geld, materiële goederen, enz., wat kan leiden tot economische afhankelijkheid en een situatie van kwetsbaarheid voor het slachtoffer.

Seksueel geweld

Elke seksuele handeling die tegen iemands wil wordt uitgevoerd. Deze handeling kan door eender wie, ongeacht de relatie van deze persoon tot het slachtoffer, en in eender welke context worden gesteld. Seksueel geweld omvat verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, gaande van seksuele intimidatie tot verkrachting en seksuele uitbuiting. 


De FLCPF heeft een informatie- en bewustmakingsfolder gecreëerd voor eerstelijnsprofessionals met als titel ‘Hoe slachtoffers herkennen, opvangen en doorverwijzen?

+ - Ben ik slachtoffer van geweld?

Jezelf identificeren als slachtoffer van geweld kan moeilijk zijn aangezien geweld verschillende vormen kan aannemen en subtiel of verborgen kan zijn. Onderstaande tekenen kunnen er echter op wijzen dat je slachtoffer bent van geweld:

 • Je voelt je angstig, depressief, geïsoleerd of alleen
 • Je bent bang voor je partner of de persoon die je pijn doet
 • Je hebt lichamelijke verwondingen opgelopen of verwondingen die niet snel genezen
 • Je heeft slaapproblemen of nachtmerries
 • Je bent je zelfvertrouwen kwijt of durft geen beslissingen meer te nemen
 • Je voelt je gecontroleerd, gemanipuleerd of geïntimideerd
 • Je werd gedwongen om iets te doen dat je niet wilde doen
 • Je werd bedreigd of lastiggevallen door iemand, of je bent getuige geweest van geweld of misbruik door iemand uit je omgeving
 • Je werd herhaaldelijk beledigd of vernederd
 • Je hebt discriminatie of vooroordelen ervaren op basis van je geslacht, seksuele geaardheid, afkomst of religie

Herken je een of meerdere van deze tekenen, dan is het belangrijk om hulp te zoeken. Praat met vrienden of familieleden die je vertrouwt of neem contact op met iemand die professioneel bezig is met mentale gezondheid.

Diensten 

+ - Wat als ik zelf gewelddadig zou zijn?

Emotionele kwetsbaarheid, mentale overbelasting of uitputting kunnen leiden tot gewelddadige reacties tegenover anderen, zelfs tegenover de personen die ons het meest dierbaar zijn. 

Jezelf identificeren als slachtoffer van geweld is al moeilijk, maar nog moeilijker is het om jezelf te herkennen als geweldpleger. Omgekeerd kunnen mensen ook misbruik maken van een kwetsbare situatie om te proberen om handelingen die vallen onder ‘gezond verstand’ of ‘het nemen van verantwoordelijkheid’ af te doen als geweld.

Stel je je dergelijke vragen? Blijf er dan niet mee zitten en praat met professionals of met mensen die je vertrouwt.

Huiselijk geweld komt in veel meer gezinnen voor dan je denkt. Wanneer je op tijd reageert wanneer een gewelddadige situatie ontstaat, kan je vermijden dat dit uitgroeit tot veel ernstigere vormen van geweld.

Eén ding is zeker: het is nooit te vroeg of te laat om actie te ondernemen!

Diensten

 • Stop It Now! ondersteuning aan mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens of gedrag ten opzichte van minderjarigen en hun naasten. 
 • I.T.E.R. (CAW) ambulant centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag.