parent solo logo

Loopbaan

Werken en tegelijk voor de kind(eren) zorgen, is voor veel alleenstaande ouders een zware combinatie. (Opnieuw) beginnen werken kan lastig zijn en gepaard gaan met stress. Om deze overgang zo vlot mogelijk te doen verlopen, is het belangrijk dat je de tijd neemt om een job te vinden die compatibel is met je gezinssituatie.

Hier vind je informatie om je te helpen en te begeleiden bij het vinden van een job die rekening houdt met het feit dat je alleen instaat voor de opvoeding van je kind(eren).

+ - Ondersteuning bij carrièreplanning

Het is niet altijd gemakkelijk om een duidelijk beeld te hebben van welke professionele je wil inslaan. Er zijn een aantal organisaties die je kunnen ondersteunen en begeleiden bij je carrièreplanning.   

Actiris

Actiris is het regionale kantoor voor werkgelegenheid in Brussel. Als openbare dienst is Actiris aanbieder van werkgelegenheidsoplossingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een van de aangeboden diensten is coaching in de zoektocht naar een job. Dat kan zowel face-to-face als online. 

VDAB

VDAB is de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Het is de tewerkstellingsdienst van Vlaanderen. VDAB biedt meer dan 1000 opleidingen aan, online of in opleidingscentra in Vlaanderen en Brussel. Van workshops en online cursussen tot beroepsopleidingen.

Lokale Werkwinkels

Alle Brusselse werkzoekenden die Nederlands spreken of bereid zijn om Nederlands te leren kunnen bij de Werkwinkels terecht voor begeleiding en advies bij het zoeken naar opleidingen of jobs.

Leerwinkel

Iedereen (vanaf 15 jaar) met interesse in een Nederlandstalig educatief traject in Brussel kan voor informatie, begeleiding en oriëntatie terecht bij Leerwinkel Brussel. Je vindt er informatie over het Nederlandstalige onderwijs- en opleidingsaanbod in Brussel. Je kan er hulp krijgen bij het maken van een leer- of studiekeuze. 

Verenigingen 

Relevante initiatieven en organisaties:

  • Compagnon de route is een coachingsproject voor werkzoekende vrouwen tussen 18 en 35 jaar oud. 
  • Tracé Brussel vzw is een Nederlandstalige Brusselse organisatie die volop inzet om de werkloosheid in de hoofdstad aan te pakken. Samen met een netwerk van partners, ontwikkelt Tracé Brussel vzw innovatieve wegen naar opleiding, werk en een solidaire economie.
  • Ligo Brusselleer Je bent volwassen, je wil iets leren: voor je werk, voor je kinderen of voor jezelf en je hebt geen diploma secundair onderwijs? Kom langs of contacteer Ligo Brusselleer. Ze zoeken samen de beste cursus voor jou.
  • 1819 is een dienst van hub.brussels, het Brussels agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven (BAOB). 1819 is een draaischijf en een uniek aanspreekpunt voor iedereen die zin heeft om in Brussel een zaak op te starten, te doen groeien of professioneel uit te bouwen en hiervoor op zoek is naar informatie en ondersteuning. 

+ - Oplossingen voor de opvang van de kinderen

Kinderopvang tijdens de zoektocht naar werk 

Woon je in Brussel en ben je ingeschreven als werkzoekende bij Actiris? Dan kan Actiris je een oplossing bieden voor de opvang van je kinderen tot 3 jaar. Terwijl je gaat solliciteren, een schriftelijke selectieproef aflegt of een afspraak hebt met je consulent, wordt je kind op occasionele basis opgevangen in een Kinderdagverblijf van Actiris.

Heb je net een nieuwe job? Dan kan Actiris je kind tijdelijk (maximum 3 maanden) opvangen zodat je ondertussen een andere oplossing kan zoeken voor de opvang van je kind. Meer info op de website van Actiris

Bij de ‘haltes-accueil’ kunnen ouders hun kinderen van 0 maanden tot 3 jaar occasioneel en voor enkele uren laten opvangen terwijl ze een opleiding volgen, werk zoeken, administratie moeten regelen of op medisch consult gaan. Deze vorm van tijdelijke kinderopvang bestaat enkel in het Frans.

Bij ‘Occasionele Kinderopvang’ kunnen ouders vinden een flexibele opvang op maat voor het kind, naargelang de behoeften van het gezin van een halve dag tot een paar dagen per week. Deze occasionele kinderopvangvoorzieningen zijn erkent bij Kind & Gezin erkent in Vlaanderen en Brussel.

Kinderopvang tijdens een opleiding

Volg je minstens 3 dagen per week een opleiding van minstens 1 maand? Dan kan Actiris je kind opvangen in een van de crèches van het Actiris-netwerk. De tarieven zijn aangepast aan het gezinsinkomen en worden vastgelegd volgens de Kind & Gezin.

Bij de ‘haltes-accueil’ erkend door het "ONE" kunnen ouders hun kinderen van 0 maanden tot 3 jaar occasioneel en voor enkele uren laten opvangen terwijl ze een opleiding volgen, werk zoeken, administratie moeten regelen of op medisch consult gaan. Deze vorm van tijdelijke kinderopvang bestaat enkel in het Frans.

Bij ‘Occasionele Kinderopvang’ erkend door Kind en Gezin, kunnen de ouders een flexibele opvang op maat vinden, naargelang de behoeften van het gezin van een halve dag tot een paar dagen per week. 

Tot slot beschikken de Université Libre de Bruxelles (ULB) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) elk twee crèches voor de opvang van de kinderen van werknemers en studenten (van 2 maanden tot 3 jaar). 

+ - Thematische verloven

Om ouders te helpen om een evenwicht te vinden tussen hun werk en hun gezin bestaan er verschillende soorten verlof die je, onder bepaalde voorwaarden, toelaten om een pauze te nemen op je werk om voor je kind te zorgen.

Let op: De soorten verlof en de voorwaarden ervan kunnen verschillen naargelang je beroepsstatus (werknemer, zelfstandige, ambtenaar, enz.). Neem dus zeker contact op met een organisatie of een persoon die je precieze informatie op maat van je persoonlijke situatie kan geven.

Moederschapsverlof

Vrouwelijke arbeiders, werkneemsters, zelfstandigen, ambtenaren, werklozen en ontvangers van een inschakelingsuitkering hebben het recht (en de plicht) om moederschapsverlof op te nemen bij een zwangerschap. Er gelden evenwel een aantal beperkingen wat betreft de duur van het verlof en het moment waarop het wordt opgenomen.

De uitkering die je tijdens het moederschapsverlof ontvangt, kan variëren afhankelijk van je situatie.

Als zwangere werkneemster heb je daarnaast ook recht op bescherming op verschillende niveaus (verbod op discriminatie, bescherming tegen ontslag, verbod op overwerk en nachtwerk, enz.).

Meer info over moederschapsverlof vind je op de website van de FOD Werkgelegenheid.

Geboorteverlof (voor vaders en co-ouders)

Elke werknemer heeft recht op twintig dagen afwezigheid in de periode van vier maanden na de bevallingsdatum bij de geboorte van een kind waarvoor de afstamming is vastgesteld. Dit verlof kan ook de vorm aannemen van veertig halve dagen.

Meer info over geboorteverlof vind je op de website van de FOD Werkgelegenheid.

Ouderschapsverlof

Dit thematisch verlof is een specifieke vorm van loopbaanonderbreking, waarbij je tijdelijk stopt met werken of minder gaat werken om voor je kind te kunnen zorgen. 

De regels rond ouderschapsverlof verschillen in functie van de sector (privaat, publiek, onderwijs, enz.) waaronder je werkgever valt.

Om in aanmerking te komen voor ouderschapsverlof moet er een verwantschapsband zijn met het kind voor wie een onderbreking van de prestaties wordt gevraagd EN mag dat kind niet ouder zijn dan 12 jaar op het moment waarop de gevraagde loopbaanonderbreking ingaat. Voor kinderen met een handicap ligt de leeftijdsgrens op 21 jaar.

Tijdens het ouderschapsverlof krijg je een maandelijkse uitkering van de RVA. Het bedrag dat je ontvangt, is forfaitair en wordt niet berekend op basis van je inkomen. 

Als je in de privésector werkt en gezinshoofd van een eenoudergezin bent, kun je in aanmerking komen voor een verhoging van de uitkering. Daarvoor gelden twee voorwaarden: je moet uitsluitend samenwonen met een of meerdere van je kinderen ten laste en je moet verwant zijn in de eerste graad met het kind ten laste waarvoor je ouderschapsverlof aanvraagt.

Meer info over ouderschapsverlof vind je op de website van de RVA

Adoptieverlof

Elke werknemer die legaal een minderjarig kind adopteert, heeft recht op adoptieverlof. Dit verlof is niet overdraagbaar tussen de ouders. Het is ook mogelijk om bijkomend krediet te krijgen om te verdelen onder de adoptieouders.

Meer info over adoptieverlof vind je op de website van de FOD Werkgelegenheid

Tijdskrediet

Tijdskrediet bestaat enkel voor werknemers uit de privésector. Deze maatregel biedt de mogelijkheid om de arbeidsprestaties deels of volledig te onderbreken en daarvoor een uitkering van de RVA te krijgen.

Een aantal voorwaarden moet vervuld zijn om recht te hebben op tijdskrediet. Er bestaan 6 motieven om tijdskrediet aan te vragen. Een daarvan is ‘Zorgen voor zijn kind(eren) jonger dan 8 jaar’. ‘Zorgen’ heeft hier geen medische betekenis, maar wordt begrepen in de algemene zin van het woord. 

De uitkeringen voor tijdskrediet zijn forfaitair. Ze verschillen dus niet naargelang je loon.

Meer info over tijdskrediet vind je op de website van de RVA

Loopbaanonderbreking

Loopbaanonderbreking bestaat enkel voor werknemers uit de openbare sector. Deze maatregel biedt de mogelijkheid om de arbeidsprestaties deels of volledig te onderbreken en daarvoor een uitkering van de RVA te krijgen.

De uitkering is afhankelijk van het type onderbreking, de leeftijd van de werknemers, het arbeidsregime en het aantal kinderen en hun leeftijd. 

Meer info over loopbaanonderbreking vind je op de website van de RVA

Borstvoedingspauzes

Wanneer je na de bevalling opnieuw aan het werk gaat, heb je recht op borstvoedingspauzes om je baby borstvoeding te geven of melk af te kolven.
Meer info over de duur, de frequentie en de voorwaarden voor borstvoedingspauzes vind je op de website van het RIZIV