parent solo logo

Kinderopvang en scholen

Je kind naar de kinderopvang brengen is een persoonlijke keuze.

Je kind inschrijven in een kinderopvang kan van zodra je drie maanden zwanger bent. Naar school gaan is mogelijk vanaf 2,5 jaar in de instapklas of in de eerste kleuterklas (het jaar waarin het kind 3 jaar wordt).

Vanaf 5 jaar is naar school gaan verplicht.

In dit gedeelte vind je informatie over de verschillende kinderopvangvoorzieningen en over de Nederlandstalige scholen in Brussel.         

Opgelet : Aangezien dit een gemeenschapsaangelegenheid is, zijn er twee verschillende systemen in Brussel, een voor de Vlaamse gemeenschap en een voor de Franse gemeenschap. Bezoek ook de Franstalige versie van de website voor bijkomende informatie.

+ - Kinderopvang

De verschillende soorten opvang 

Om je privéleven, je sociale activiteiten en je werk te kunnen combineren, kan je vaak moeilijk anders dan je kind naar een kinderopvangvoorziening te brengen. We maken een onderscheid tussen twee soorten: groepsopvang en gezinsopvang. 

Bij je keuze spelen verschillende factoren mee: de openingsuren, de tarieven, het aantal vrije plaatsen in de crèche of bij de onthaalouder, maar ook de ligging van de crèche ten opzichte van je woning en/of je werk.

Meer informatie over de verschillen tussen groepsopvang en gezinsopvang vind je op de website van Kind & Gezin

De zoektocht naar een plaats

Via de Kinderopvangzoeker op de website van Kind & Gezin (Opgroeien Vlaanderen) kan je op zoek gaan naar een kinderopvang in je buurt.

Je baby of peuter effectief inschrijven in een kinderopvang kan bij het Loket Kinderopvang

+ - Scholen

De website Onderwijs Brussel bundelt alle informatie over de verschillende onderwijsvormen en Nederlandstalige opleidingen/richtingen in Brussel. 

De inschrijvingen voor de Nederlandstalige scholen in Brussel worden gecentraliseerd op die website.

Wil je graag hulp bij de keuze van een school, dan kan je terecht bij LOP Brussel (Lokaal Overlegplatform voor gelijke onderwijskansen in Brussel). Dat is een samenwerkingsverband tussen alle Nederlandstalige scholen in Brussel en lokale organisaties. LOP Brussel maakt afspraken rond gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Er is een LOP Brussel voor het basisonderwijs en een LOP Brussel voor het secundair onderwijs.

+ - Financiële ondersteuning

Kinderopvang

De kosten voor de kinderopvang kunnen recht geven op belastingvermindering. Je opvanginstelling kan hiervoor het fiscaal attest afleveren. Meer informatie vind je op de website van de FOD Financiën.

Groeipakket 

Kinderen in Vlaanderen hebben recht op het Groeipakket (vroegere kinderbijslag): een pakket van financiële tegemoetkomingen op maat van elk kind in elk gezin.

De schoolbonus wordt elk jaar in augustus betaald aan elk kind dat recht had op het Groeipakket. Deze schoolpremie is een duwtje in de rug om het schooljaar goed te beginnen. Ook voor je kinderen die nog niet naar school gaan ontvang je de schoolbonus ter ondersteuning van de opvoedingskosten.

Voor gezinnen met een laag inkomen krijgen is er de schooltoeslag. De schooltoeslag is een jaarlijkse steun voor ouders van kinderen van de kleuter-, lagere of secundaire school. Meestal kan je uitbetaler de schooltoeslag automatisch berekenen en betalen en hoef je er zelf niets voor te doen.

Studiebeurs

Onder bepaalde voorwaarden kom je in aanmerking voor een studietoelage wanneer je kinderen hogere studies volgen : studietoelagen.be.

OCMW

Het OCMW van je woonplaats kan, in bepaalde omstandigheden, tussenkomen in het inschrijvingsgeld voor je kinderen, ook zonder dat je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming. Meer info bij het OCMW van je gemeente.