parent solo logo

Huisvesting

Een kwalitatieve woning is een must voor ieder van ons. Voor alleenstaande ouders ligt de weg naar een fatsoenlijke woning die aangepast is aan hun behoeften echter bezaaid met obstakels: almaar hogere vastgoedprijzen in Brussel, discriminatie op de private huurmarkt, wachtlijsten voor sociale woningen of strenge criteria voor de toekenning ervan.

Het doel van deze rubriek is om een overzicht te geven van de huisvestingsmogelijkheden voor eenoudergezinnen.

De informatie die je zocht niet gevonden? Neem dan ook even een kijkje op de portaalsite "Alles over huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" gaan.

+ - Noodoplossingen

Samusocial 

Samusocial biedt gratis noodhulp (onderdak, mobiele hulpteams, medische zorg en psychosociale begeleiding) aan daklozen in Brussel. Samusocial gaat enerzijds op zoek naar een onmiddellijke, tijdelijke oplossing en voorziet anderzijds persoonlijke begeleiding voor de dakloze bij het vinden van een structurele oplossing om niet langer op straat te moeten leven.

Casa Vesta en Casa Frida zijn twee transitwoningen specifiek voor alleenstaande vrouwen en alleenstaande moeders. 

Voor meer informatie, contacteer Samusocial op het gratis nummer 0800/99.340. 

Onthaaltehuizen

In de onthaaltehuizen kan je tijdelijk terecht tot er een oplossing is gevonden voor de moeilijke situatie die je doormaakt. Sommige onthaaltehuizen richten zich specifiek op alleenstaande vrouwen en/of alleenstaande moeders. Bijvoorbeeld het Parenté Huis, dat eenoudergezinnen in precaire situaties opvangt.

Er zijn veel aanvragen voor opvang en niet op alle aanvragen wordt positief gereageerd. De opvangomstandigheden kunnen per instelling verschillen.

Bekijk hier de lijst met onthaaltehuizen voor vrouwen met of zonder kinderen

+ - Huren

Sociale huisvesting en de Openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s)

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 16 openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) waarbij gezinnen met een laag inkomen en alleenstaanden onder bepaalde voorwaarden een sociale woning kunnen huren. 

Er lopen heel veel aanvragen voor een sociale woning in Brussel, met zeer lange wachttijden als gevolg. Voor de toekenning van de woningen wordt gekeken naar de looptijd van de aanvraag en naar het aantal voorkeurrechten dat een kandidaat-huurder heeft verzameld.

Om in aanmerking te komen voor een sociale woning moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • minstens 18 jaar zijn;
 • geen eigenaar zijn van een onroerend goed;
 • onder een bepaald inkomensplafond blijven;
 • ingeschreven zijn in een Belgische gemeente.

Je kan een aanvraag voor een sociale woning indienen bij maximum één OVM. Die beheert dan je administratieve dossier. Na je registratie als ‘kandidaat-huurder’ ben je automatisch ingeschreven bij alle OVM’s in Brussel die je hebt geselecteerd op het inschrijvingsformulier. Je inschrijving is daarnaast ook handig omdat ze je, onder bepaalde voorwaarden, recht kan geven op de huurtoelage.

Alle openbare vastgoedmaatschappijen waarbij je een aanvraag voor een sociale woning kan indienen, vind je op deze pagina.

Het Woningfonds

Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest koopt, renoveert en verhuurt woningen aan een lage huurprijs aan de meest kwetsbare gezinnen uit de regio. De inkomensvoorwaarden om een woning te kunnen huren via het Woningfonds zijn vergelijkbaar met die van de OVM’s. Ook deze woningen worden toegewezen op basis van een inschrijvingslijst en objectieve criteria. En ook hier zijn de wachttijden vrij lang.

Alle voorwaarden en het inschrijvingsformulier kan je vinden op hier

Sociale verhuurkantoren (SVK’s)

De Sociale Verhuurkantoren (SVK’s) beheren de verhuur van woningen van privé-eigenaars en zetten deze te huur aan een huurprijs die haalbaar is voor gezinnen met een bescheiden inkomen.

De sociale verhuurkantoren zijn gebaseerd op een win-winmodel: terwijl de huurder een kwalitatieve woning kan huren aan een aanvaardbare prijs, geniet de eigenaar van tal van diensten en garanties. Denk aan de gegarandeerde betaling van de huur, het onderhoud van de woning, de renovatiepremies, de vrijstelling van de onroerende voorheffing, de dekking van huurschade op het einde van het huurcontract, enz.

De toelatingsvoorwaarden zijn dezelfde als deze voor een sociale woning, maar de inschrijvingsprocedures en wachttijden verschillen van het ene sociale verhuurkantoor tot het andere. Het is dus wel essentieel dat je contact opneemt met alle sociale verhuurkantoren.

Gemeentes & OCMW’s

De gemeentes en de OCMW’s zijn actief in de eerste lijn op het vlak van huisvesting. Sommige gemeentes hebben een eigen aanbod aan huurwoningen. Neem contact op om meer te weten te komen over:

 • het lokale aanbod aan huurwoningen (van de gemeente, van het OCMW, noodwoningen, transitwoningen, enz.);
 • de aanwezigheid van een woonloket op het grondgebied van de gemeente;
 • eerstelijnsrechtsbijstand via de gemeentelijke zitdagen;
 • de publieke veiligheid (gevaarlijke woningen)

+ - Kopen

Nu de vastgoedprijzen in Brussel de pan uitswingen, is het voor veel mensen zeer moeilijk geworden om eigenaar te worden van een woning. Om de optie op een eigen woning toch open te houden, voorziet de gewestelijke overheid verschillende maatregelen. Die kan je op deze pagina ontdekken: hypothecaire kredieten, de verkoop van woningen, fiscale stimulansen, hulp bij de renovatie.

Lenen aan sociaal tarief

Hypothecaire kredieten van het Woningfonds

Het Woningfonds biedt hypothecaire kredieten met voordelige rentevoeten aan om de aankoop, de bouw (of heropbouw) of de aanpassing van een woning te financieren.

Om in aanmerking te komen, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan: de locatie van de woning, het gezinsinkomen, de maximale waarde van de woning, het maximale bedrag van de lening en de rentevoet. Het Fonds is overigens de enige instelling die een krediet aanbiedt tot 120% van de waarde van de woning. 

Voor je een afspraak maakt met het Woningfonds is het aangewezen om op de website eerst een simulatie te maken. Zo kan je op basis van je terugbetalingscapaciteit op voorhand al checken of het kopen van een woning een realistische optie is.

Hypothecaire kredieten van sociale kredietmaatschappijen

Sociale kredietmaatschappijen verstrekken hypothecaire kredieten met een lage rente aan mensen die geen betaalbare oplossing kunnen vinden op de private bankmarkt. De bestaansreden van deze privémaatschappijen is vergelijkbaar met deze van een openbare en sociale dienstverleningsopdracht: zoveel mogelijk mensen toegang geven tot fatsoenlijke huisvesting. Deze maatschappijen zijn erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en staan onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De basisvoorwaarde voor de toekenning van dergelijke sociale leningen is dat de woning die je wil kopen als ‘sociaal’ wordt beschouwd en dat ze voldoet aan bepaalde criteria met betrekking tot de marktwaarde. De voorwaarden en procedures kunnen per sociale kredietmaatschappij verschillen: Crédit Ouvrier, Le Petit Propriétaire - 02/770.01.65, HypoStart Brussel.

Collectieve en Solidaire Spaargroepen (CSSG)

Als je tot een collectieve en solidaire spaargroep (CSSG) behoort, spaar je elke maand een vast bedrag dat bepaald wordt door de groep. Deze gemeenschappelijke ‘spaarpot’ fungeert als werkkapitaal dat door elk lid van de groep gebruikt kan worden om de huurwaarborg voor te schieten.

Een CSSG heeft een gemiddelde looptijd van 2,5 jaar, waarna elk lid van de spaargroep zijn gespaarde bedrag terugkrijgt, ongeacht of hij eigenaar is geworden of niet. 

Bij twee Brusselse verenigingen kan je lid worden van een CSSG. Via onderstaande websites vind je de data van de infosessies: 

 • Le CIRÉ : CIRÉ heeft een reeks ‘Pas-solos’ workshops uitgewerkt om alleenstaande moeders die een woning willen kopen in Brussel te informeren.
 • Mens en huisvesting

Een woning vinden om te kopen 

Verschillende publieke spelers bouwen goedkope woningen voor mensen die moeilijk een woning aan de gewone marktprijs kunnen kopen. 

Het Woningfonds

Het Woningfonds renoveert en/of bouwt woningen en parkings die aan een haalbare prijs worden verkocht. Voor de verkoop van deze woningen gelden een aantal voorwaarden. Je inkomen mag bijvoorbeeld niet hoger zijn dan een bepaalde drempel die wordt vastgesteld op basis van je gezinssituatie. Bovendien mag je geen eigenaar van een woning zijn en moet je je engageren om minstens vijf jaar in de woning te blijven wonen.

De voorwaarden en verplichtingen kan je bekijken op de pagina van het Woningfonds

Community Land Trust Brussel - CLTB

CLTB bouwt betaalbare woningen en biedt ze vervolgens te koop aan voor Brusselaars met een laag inkomen. CLTB hanteert daarvoor een originele formule: toekomstige eigenaars kopen hun woning, maar niet het terrein (de muren zonder de grond). De aangeboden woningen zijn op die manier gemiddeld 40 procent goedkoper dan op de private markt. Bovendien worden de toekomstige bewoners betrokken in het ontwerp en het beheer van de woonprojecten. 

De aankoop van een woning is onderworpen aan een aantal voorwaarden en verplichtingen die je hier kan bekijken. 

Citydev

Citydev zet in op de herwaardering van bepaalde wijken in de stad. In samenwerking met de privésector worden kwaliteitsvolle nieuwe woningen ontwikkeld die tegen betaalbare prijzen worden verkocht. De aangeboden woningen zijn zo gemiddeld 30 procent goedkoper dan op de privémarkt.

Om eigenaar te worden van deze woningen gelden een aantal voorwaarden en verplichtingen.

+ - Verhuizen

Wil je je verhuis efficiënt organiseren en plannen? Bekijk dan de praktische checklist op Verhuizen praktische tips.

Als je een laag inkomen hebt, kom je in bepaalde gevallen in aanmerking voor een installatiepremie of voor een huurtoelage als je verhuist. Dit is de herhuisvestingstoelage. De voorwaarden verschillen van regio tot regio en zijn vrij streng. 

Er zijn een aantal verenigingen en diensten die je kunnen helpen met je verhuis als je financiële problemen hebt: 

+ - Je woning renoveren of verbeteren

Premies

RENOLUTION-premies

Wil je je woning renoveren, verbouwen of verbeteren? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de RENOLUTION-premies. Dat is de nieuwe overkoepelende naam van de voormalige gewestelijke energiepremie, renovatiepremie en premie voor de verfraaiing van de gevels.

Er zijn premies voor alle soorten gebouwen: eengezinswoningen, appartementsgebouwen, kantoren, winkels, scholen, industriële gebouwen, enz. En voor alle soorten aanvragers: eigenaars-bewoners, verhuurders, huurders, syndici, beheerders van gebouwen, enz.

Renolution.brussels bundelt alle informatie die je nodig hebt om premies en andere regionale financiële steun voor renovatie te verkrijgen.

ECORENO-krediet

Je bent eigenaar, toekomstig eigenaar of huurder van een woning in Brussel en je wil deze woning renoveren? Dan biedt het ECORENO-krediet je een voordelige financieringsoplossing voor het renoveren en verbeteren van je woning, ongeacht de aard van de werken.

Begeleiding bij renovatie 

Heb je advies nodig bij de renovatie van je woning, maar weet je niet waar je moet beginnen? Een aantal verenigingen kunnen je gratis door dit lange proces helpen: 

 • Homegrade geeft je gratis begeleiding en advies op het vlak van premies, energie, renovatie, erfgoed, akoestiek en stedenbouw.
 • het Netwerk Wonen en de leden van deze vereniging bieden ondersteuning bij renovatiewerken. Klik hier voor het overzicht van de leden die actief zijn in de verschillende Brusselse gemeenten.

+ - Een woning delen (cohousing)

Wil je een nieuw samenhuisproject starten of in een bestaande cohousing gaan wonen? Omdat je graag met andere mensen wil samenwonen en/of uit financiële overwegingen?

De vzw Habitat et Participation kan je specifiek advies geven over de cohousingmogelijkheden in Brussel. Heb je een idee of een concreet project? Mail dan naar contactbxl@habitat-participation.be

De website habitat-groupe.be brengt alle info samen over woningdelen, cohousen en andere vormen van samenwonen. Je vindt er ook zoekertjes in Brussel en Wallonië.

+ - Diensten en verenigingen

 Algemene informatie

Juridische ondersteuning

Een advocaat nodig?

In geval van een geschil met de eigenaar

Er zijn 7 huurdersverenigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 

 • De huurdersverenigingen van Anderlecht/Kuregem
 • De huurdersvereniging van de Marollen
 • De huurdersvereniging van de Noordwijk
 • De huurdersvereniging van Vorst
 • De huurdersvereniging van Molenbeek-Koekelberg
 • De huurdersvereniging van Sint-Gillis
 • De huurdersvereniging van Schaarbeek

Voor een vaststelling/controle van de woning

Discriminatie bestrijden